mitsubishi electric ream d.o.o.

Zbiralnicah odsluzene odpadne elektronske opreme

Vsi naši kupci lahko odsluženo odpadno EE opremo brezplačno predate v eno od zbiralnic odpadne električne in elektronske opreme, ki jih upravlja skupna shema ravnanja z odpadno EE opremo ZEOS ali na vseh komunalah v vaših občinah.

mitsubishi electric ream d.o.o.

Navodila za prijavo nepremične opreme

Na podlagi Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l.RS, 41/2010) se za nepremično opremo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov po sami vgradnji nepremične opreme zahteva prijava opreme in letno poročanje o količini plinov.

mitsubishi electric ream d.o.o.

Garancijski list

Zaradi spremembe zakonodaje RS je bilo potrebno popraviti splošen garancijski list za izdelke, ki jih distribuiramo in prodajamo na slovenskem trgu. Vse izdelke že opremljamo z novimi garancijskimi listi. Izdelki, ki so že na zalogi pri partnerjih, na prodajnih policah, je potrebno opremiti z novim garancijskim listom.

mitsubishi electric ream d.o.o.

ERP direktiva

ErP Direktiva 2009/125 ES se navezuje na izdelke, ki uporabljajo električno energijo in izdelke, ki ne uporabljajo električne energije, vendar imajo neposreden vpliv na porabo energije. ErP Direktiva se zaradi obsega zajetih izdelkov deli na kategorije Lot. Kategorije Lot