Nove finančne spodbude EKO SKLADA za vgradnjo toplotnih črpalk Mitsubishi Electric za GOSPODARSKE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE in ZADRUGE–do 20 % priznanih stroškov naložbe

 

5.oktobra 2018 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavil nov poziv št. 51FS-PO18 s finančnimi spodbudami za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita s subvencionirano obrestno mero (trimesečni euribor + 0 %) pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 €.

Rok za zaključek naložbe je 2 (dve) leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.

Pomembno:

• pravočasna in popolna vloga
• za pridobitev subvencije še vedno velja da mora biti toplotna črpalka na seznamu EKO SKLADA
• subvencija ne more biti podeljena, če je v občini sprejet drug prednostni energent za ogrevanje objektov
• izvajalec del mora biti vpisan na seznam ARSO za delo s hladilnimi plini

Povezava do razpisne dokumentacije:

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152

 

Še vedno je aktualen tudi poziv EKOSLADA št. 54SUB-OB17 s spodbudami za naložbe v stavbah za fizične osebe, z dne 13.10.2017

 

Povezava do razpisne dokumentacije:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38

Za dodatne informacije nas pokličite na brezplačno številko
080 98 98 ali nam pišite na info@ream.si.

Ocenite nas