ream-doo-klima-naprave-toplotne-crpalke

Servis Toplotne črpalke

Servis toplotne črpalke

Tudi za toplotno črpalko velja dejstvo, da je potrebno opraviti letni servis za nemoteno delovanje skozi celotno ogrevalno sezono.

Vsakoletni servis podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke in poskrbi, da je toplotna črpalka pripravljena na nemoteno delovanje. Pri servisu toplotne črpalke je potrebno preveriti zadostno količino hladilnega medija, izvedejo se meritve delovanja posameznih sklopov, nastavitev parametrov delovanja, preizkus tesnosti.

mitsubishi-ecodan

Po Arso zakonu je potrebno izvesti preizkus tesnosti enkrat letno, če toplotna črpalka vsebuje več kot 3 kg hladilnega sredstva, za več informacij si preberite spodnji zapis.

Upravljavec opreme mora v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov preverjati uhajanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev na nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo 3kg ali več hladilnega sredstva iz vrste F-plinov.

Upravljavec opreme mora zagotoviti, da preverjanje uhajanja iz 6. člena te uredbe, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz 8. in 9. člena te uredbe opravljajo zaposleni, ki so pooblaščeni serviserji iz 34. člena te uredbe, če gre za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke.

Upravljavec opreme je fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja opremo z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.

Servis Toplotne črpalke
Ocenite nas