mitsubishi electric ream d.o.o.

Garancijski list

Zaradi spremembe zakonodaje RS je bilo potrebno popraviti splošen garancijski list za izdelke, ki jih distribuiramo in prodajamo na slovenskem trgu. Vse izdelke že opremljamo z novimi garancijskimi listi. Izdelki, ki so že na zalogi pri partnerjih, na prodajnih policah, je potrebno opremiti z novim garancijskim listom.

mitsubishi electric ream d.o.o.

ERP direktiva

ErP Direktiva 2009/125 ES se navezuje na izdelke, ki uporabljajo električno energijo in izdelke, ki ne uporabljajo električne energije, vendar imajo neposreden vpliv na porabo energije. ErP Direktiva se zaradi obsega zajetih izdelkov deli na kategorije Lot. Kategorije Lot