Ekosklad ream d.o.o.

NOV javni poziv EKO SKLADA za nepovratne finančne spodbude

Eko sklad je na spletni strani objavil nov javni poziv št. 37SUB-OB16 nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, sklop C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke Mitsubishi Electric znaša do 1.000 €. Na seznamu so uvrščene vse toplotne črpalke zrak/voda proizvajalca Mitsubishi Electric z ustrezno sezonsko energijsko učinkovitostjo ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah.

Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.250 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda (TO VELJA SAMO ZA DEGRADIRANA OBMOČJA IN ZA OBJEKTE IZGRADNJE PRED 2003).


Pravočasna in popolna vloga

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga za ukrepe od A do H je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 37SUB-OB16 – ukrepi od A do H in obvezne priloge.
Obvezne priloge za sklop C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:
 fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke; fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge);
 vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
 izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in informacije iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. podatki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v tabeli 8 na strani 66, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 (UL EU, št. L 239/2013), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L 147/2014), če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Seznam uvrščenih toplotnih črpalk Mitsubishi Electric na EKO SKLADU

Seznam_tc – 29.03.2016

Podobni članki

Naši strokovnjaki so pripravili nekaj uporabnih člankov za vse,
ki razmišljate kako učinkovito segrevati, hladiti, zračiti in razvlaževati

Ne spreglejte strokovnih nasvetov

Vpišite e-poštni naslov in prejeli boste najnovejše strokovne nasvete

NOV javni poziv EKO SKLADA za nepovratne finančne spodbude
Ocenite nas