ream-doo-klima-naprave-toplotne-crpalke

Redni servis toplotne črpalke Mitsubishi Electric

Reden servis toplotne črpalke Mitsubishi Electric za nemoteno delovanje

Zagotovite si brezskrbno ogrevanje letošnjo zimo in si naročite redni servis toplotne črpalke še danes!

 

Tudi za toplotno črpalko velja dejstvo, da je potrebno opraviti letni servis za nemoteno delovanje skozi celotno ogrevalno sezono.

Naročite se na servis   

 

 

Vsakoletni servis podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke in poskrbi, da je toplotna črpalka pripravljena na nemoteno delovanje.

 

ZUNANJA ENOTA TOPLOTNE ČRPALKE - ZUBADAN

Kako poskrbimo za vašo toplotno črpalko?

  • preizkusimo delovanje
  • preverimo zadostno vsebnost hladilnega medija
  • preverimo zadostno količino vode v sistemu
  • preverimo delovanje mehanskih delov toplotne črpalke
  •  izvedemo meritve
  • pregled nastavitev in parametrov
  • preizkus tesnosti plinske poveze med notranjo in zunanjo enoto
  • izdelava potrdila o preizkusu tesnosti
  • če je potrebno očistimo zunanji toplotni izmenjevalec

 

 

Naročite se na servis   

 

 

Po Arso zakonu je potrebno izvesti preizkus tesnosti enkrat letno, če toplotna črpalka vsebuje več kot 3 kg hladilnega sredstva, za več informacij si preberite spodnji zapis:

Upravljavec opreme mora v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov preverjati uhajanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev na nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo 3kg ali več hladilnega sredstva iz vrste F-plinov.

Upravljavec opreme mora zagotoviti, da preverjanje uhajanja iz 6. člena te uredbe, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz 8. in 9. člena te uredbe opravljajo zaposleni, ki so pooblaščeni serviserji iz 34. člena te uredbe, če gre za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke.

Upravljavec opreme je fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja opremo z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.

Več o Uredbi :

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1

Redni servis toplotne črpalke Mitsubishi Electric
Ocenite nas