Eko sklad subvencije 2014 za nakup toplotne črpalke

Eko sklad - subvencije

Izkoristite priložnost in si čim prej zagotovite nepovratna sredstva – tudi do 1.850€!​


28.2.2014 je EKO SKLAD objavil razpis za pridobitev subvencije ob vgradnji toplotne črpalke zrak/voda ECODAN Mitsubishi Electric.


Za varčno ogrevanje stanovanjske stavbe priporočamo vsem, da nam čim prej posredujete povpraševanje za pripravo predračuna. Začetek obravnave vlog občanov s strani Eko sklada se letošnje leto začenja že s 1. marcem, kar bi glede na pretekle izkušnje lahko privedlo do zgodnjega zaključka omenjenega razpisa (v lanskem letu so bila razpisana sredstva počrpana že v juliju).


POMEMBNO! Vloga za pridobitev subvencije Eko sklada mora biti oddana pred začetkom investicije.


Postopek oddaje vloge za pridobitev subvencije EKO SKLAD


1. Bodoči lastnik toplotne črpalke mora vlogo vložiti na EKO SKLAD PRED IZVEDBO INVESTICIJE (vključno s predračunom izvajalca del za dobavo in montažo toplotne črpalke)

2. Eko sklad pregleda in obravnava vlogo

 • v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge
 • vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva

3. v primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo in pogodbo

4. vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve

5. vlagatelj lahko začne s postopkom nakupa in se dogovori za izvedbo investicije

6. po izvedbi vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo

 • v primeru nepopolne zaključne dokumentacije Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo
 • v primeru popolne zaključne dokumentacije predvideno izplačilo nepovratnih sredstev v roku 30 dni od prejema zahtevka


  Na javnem pozivu lahko sodeluje FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika (del obrazca Vloga). Predračun NE SME biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika!


  Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS). Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in REGISTRIRAN izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES)!


  SLEDITE NAVODILOM za pravilno izpolnitev vloge in izvedbo investicije objavljeno na spletnih straneh Eko sklada in preberite več na https://ekosklad.si/.


  V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnitvi vloge za pridobitev subvencije nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 98 98 in z veseljem vam bomo pomagali.


  Poskrbite za prihranek z nakupom toplotne črpalke ECODAN!

  Pričakujemo vas tudi v našem prodajnem prostoru v Trzinu!

  E-novice REAM

  Ne zamudite naših novosti!

  Uporabni nasveti, aktualne novosti, akcije in mnogo več!

  Soglašam, da sme upravitelj strani skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov avtomatizirano obdelovati posredovane podatke. Podatki se bodo hranili izključno za pošiljanje e-novic in ne bodo posredovani tretjim osebam.

  Potrdi