Nove finančne spodbude Eko sklada

Nepovratna sredstva - toplotne črpalke

Nove finančne spodbude EKO SKLADA za vgradnjo toplotnih črpalk Mitsubishi Electric za GOSPODARSKE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE in ZADRUGE–do 20 % priznanih stroškov naložbe​!


5.oktobra 2018 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavil nov poziv št. 51FS-PO18 s finančnimi spodbudami za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero.


Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita s subvencionirano obrestno mero (trimesečni euribor + 0 %) pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 €.


Rok za zaključek naložbe je 2 (dve) leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.


Pomembno:

• pravočasna in popolna vloga
• za pridobitev subvencije še vedno velja da mora biti toplotna črpalka na seznamu EKO SKLADA
• subvencija ne more biti podeljena, če je v občini sprejet drug prednostni energent za ogrevanje objektov
• izvajalec del mora biti vpisan na seznam ARSO za delo s hladilnimi plini.


Povezava do razpisne dokumentacije:

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud


E-novice REAM

Ne zamudite naših novosti!

Uporabni nasveti, aktualne novosti, akcije in mnogo več!

Soglašam, da sme upravitelj strani skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov avtomatizirano obdelovati posredovane podatke. Podatki se bodo hranili izključno za pošiljanje e-novic in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Potrdi