Poziv EKO SKLADA za nepovratne finančne spodbude

Nepovratna sredstva - Eko sklad

Eko sklad je na spletni strani objavil nov javni poziv št. 37SUB-OB16 nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, sklop C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.


Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke Mitsubishi Electric znaša do 1.000 €. Na seznamu so uvrščene vse toplotne črpalke zrak/voda proizvajalca Mitsubishi Electric z ustrezno sezonsko energijsko učinkovitostjo ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah.


Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.250 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda (TO VELJA SAMO ZA DEGRADIRANA OBMOČJA IN ZA OBJEKTE IZGRADNJE PRED 2003).


Pravočasna in popolna vloga


Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.


Vloga za ukrepe od A do H je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 37SUB-OB16 – ukrepi od A do H in obvezne priloge.


Obvezne priloge za sklop C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke; fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge);
 • vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
 • izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in informacije iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. podatki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v tabeli 8 na strani 66, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 (UL EU, št. L 239/2013), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L 147/2014), če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.


  Seznam uvrščenih toplotnih črpalk Mitsubishi Electric na EKO SKLADU:

  → Seznam toplotnih črpalk (prenos) – 29.03.2016

  E-novice REAM

  Ne zamudite naših novosti!

  Uporabni nasveti, aktualne novosti, akcije in mnogo več!

  Soglašam, da sme upravitelj strani skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov avtomatizirano obdelovati posredovane podatke. Podatki se bodo hranili izključno za pošiljanje e-novic in ne bodo posredovani tretjim osebam.

  Potrdi